Şərhlər

TEN + ÜÇ = On üç

TEN + ÜÇ = On üç

Aşağıdakı cəmdə rəqəmlər hərf ilə dəyişdirildi ki, hər bir fərqli məktubu təmsil etsin
fərqli bir nömrə D I E Z-in bərabər say olduğu və T R E S-nin tək olması,

Cəmin düzgün olması üçün hər bir hərfin hansı rəqəmlə dəyişdirilməsi lazımdır?

D Mən E Z
+ T R E S
T R E C E

Həll yolu

Həll aşağıdakı kimidir:

9 6 7 2
+ 1 0 7 5
1 0 7 4 7