Ətraflı olaraq

V bölgələrin tapmacası

V bölgələrin tapmacası

Bu Naoki Inaba tapmacasında bir sıra həndəsi fiqurlar meydana çıxır və nəticələrdə fraksiyalar və ya onluq dəyərlər istifadə etmədən, düzbucaqlıların sahələrini hesablamaq üçün məntiqdən və məlum düsturlardan istifadə etmədən itmiş ölçüləri tapmalıyıq. Aydındır ki, qayda ilə ölçmə apara bilmərik.

Bu tərkibdəki bilinməyən ölçüləri tapa bilirsinizmi?

The Guardian'da görüldü.

Həll yolu

Axtarılan sahə 35 sm-dir. Həll, bilinməyən ölçüyə çatana qədər hesablanmış bütün aralıq ölçüləri ilə nizamlı bir yol şəklində təqdim olunur.